International Asset Management Ltd (IAM) är en engelsk AIF förvaltare med huvudsäte i London och är sedan det grundades, 6 mars 1989, specialiserad enbart på hedgefond-analys och aktiv förvaltning av hedgefond-portföljer. IAM har sedan 2003 även en verksamhet i New York och sedan 2008 är man också etablerade i Stockholm. I de tre länderna arbetar ca 35 personer i företaget som ägs av 5 partners som är operativa i företagets dagliga verksamhet, en del redan sedan företaget grundades. Kunderna finns, förutom i Norden, globalt och består av institutioner, banker, företag, stiftelser och privatpersoner.

IAM har sedan start haft en förvaltardriven fokus, dvs. söker i sin process efter hedgefond-förvaltare som dels över tid levererat en stark riskjusterad avkastning, dels har en struktur på sin operationella verksamhet som uppfyller de höga krav som IAMs Operationella Due Diligence team utarbetat. Vidare har IAM utvecklat en metodik för att använda dessa godkända förvaltare i en strategisk portföljkonstruktion baserat på marknads-och behovsanalys samt riskkontroll.

IAM Nordic Multi Strategy Fund är en svensk specialfond som förvaltas av IAM. Fonden lanseras i maj 2017 och är en enbart placerar sina medel i hedgefonder som har en koppling till de nordiska länderna. Fondens målsättning är att uppnå en jämn och god riskjusterad avkastning i absoluta termer i kombination med en låg korrelation med aktie- och räntemarknader.