Ledning

Andrew Gibson

Andrew Gibson

Director

Andrew Gibson började på IAM i mars 2001. Han är CEO, medlem av IAM:s investeringskommitté (IC) samt sitter i IAM:s styrelse. Andrew har varit avgörande för utformningen av IAM:s investeringsprocess. Han har närmare 30 års erfarenhet av finansmarknaden. Före IAM var Andrew anställd på Deutsche Bank och ingick i Relative fixed income teamet. Dessförinnan arbetade Andrew för JP Morgan som ansvarig för det institutionella hedgefondteamet. Han har en Bachelor in Political Economics från University of Washington.

Marivi Lorente

Marivi Lorente

Director

Marivi började på IAM i januari 2010 och är medlem av IAM:s investeringskommitté (IC) samt sitter i IAM:s styrelse. Hon är huvudsakligen ansvarig för IAM:s UCITs investeringar. Hon har över 26 års erfarenhet av finansmarknaden och över 13 års erfarenhet inom hedgefondbranschen. Före IAM var Marivi managing partner i Grupp N+1, där hon var ansvarig för djupare analyser av hedgefonder, redan då i samarbete med IAM. Tidigare var hon chef för Equity Division Santander Investment i London. Marivi har en Bachelor och Master i Economics and Business Administration från Colegio Universitario de Estudios Financcieros CUNEF i Madrid. Hon innehar även en CAIA examen.

Mirko Butti

Mirko Butti

Director

Mirko Butti anställdes hos IAM 2015, han är idag partner och ansvarig för IAM: s investeringsutveckling, och sitter också i IAMs styrelse. Tidigare var Mirko Butti anställd på Russel Investments och ansvarig för Södra Europa, Mellanöstern och Nordafrika, samt ansvarade för den regionala affärsutvecklingen. Han började sin karriär på Russell Investments år 2000 i rollen som Senior Portfolio Analyst inom dears Investment Management Group där han arbetade som en del av investeringsförvaltningen med fokus på amerikanska aktiefonder fram till 2004. Han var också ansvarig för landansvarig för Italien där han öppnade en Milano kontor 2009 och var ledande medlem av Russell Global Retail Committee. Mirko har en Business communication i finans och management från Universita Degli Studi di Cagliari, en master degree i ekonomi från Business School SDA Bocconi i Milano, är en Chartered Financial Analyst (CFA). Mr Butti är baserad i London.

Henric Malmqvist

Henric Malmqvist

Managing Director - Stockholm

Henric började på IAM i oktober 2008 och är VD för kontoret i Stockholm med ansvar för marknadsföring och försäljning i Norden. Han har över 30 års erfarenhet av finansmarknaden och över 12 års erfarenhet inom hedgefondbranschen. Han har tidigare arbetat för Alfred Berg Asset Management inom institutionell försäljning av bl.a. alternativa produkter. Innan dess var Henric en av förvaltarna på Banco Hedge samt Banco Europa. Han har också arbetat 7 år för Bank Sarasin & Cie i Zürich och 3 år på QT Optec i Zug som trader på SOFFEX, schweiziska optionsmarknaden. Henric har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet, samt är Certified Financial Analyst (EFFAS) från Handelshögskolan i Stockholm.