Värdeutveckling

Respektive andelsklass värdeutveckling

Andelsklass A SEK